راهی برای دور زدن تحریم ها


ر
یکی از ارز اور ترین صنایع برای هر کشوری؛ صنعت توریسم است. کشور هایی در جهان وجود دارند که بیشترین درامد و کار افرینی را از توریسم کسب میکنند . همان کشور هایی که حکما نفت ندارند. وکسی هم نفتشان را تحریم نمیکند تا فلج شوند.
گردشگری در کشور ما با توجه با اثار باستانی و سابقه تاریخی میتواند راهی برای دور زدن تحریم ها باشد.
گردشکر در کشور کار افرینی میکند. ارز به کشور میاورد. مهمتر از همه محبوبیت کشور را در بین دیگر ملل بالا میبرد که میتواند باعث شکوفایی سیاست خارجی مان هم باشد. البته تا ان روز فاصله زیادی داریم. مردمی که باید برای پذیرفتن گردش گر ادب کافی داشته باشند. سرویس دهی خوب در هتل ها و خدمات خوب گردشگری. اموزش اداب معاشرت بین المللی به هتل داران . و اموزش مردم برای داشتن بهترین برخورد با گردشگر خارجی.
بخش خصوصی میتواند فعالیت مناسبی برای این مهم داشته باشد.. وبخش دولتی نیز از این سفره به اندازه کافی بهرمند خواهد شد. و کلید رسیدن به این درامد ها شرکتهایی هستند که خدمات گردشگری انجام میدهند. و باید تحت حمایت باشند تا برای جذب توریست بیشتر خدمات بهتری انجام دهند و بهترین تمرین برای این مهم برگزاری تور های داخلی است.
اتفاقی که این روزها برای صنعت گردشگری ما افتاده زنگ خطریست برای منزوی شدن بیشتر کشور.
تعدادی از اژانس های مسافرتی به دلیل بزن و برقص یا انچه به ان رفتار های خلاف شوئنات اسلامی میگویند این روزها تعطیل میشوند. تا همان چند گردشگر ایرانی نیز از مسافرت هایی که میتواند استانهای محروم به نوای برساند محروم شوند.
مسئول این برخورد ها هر کسی که باشد. هر اداره یا وزات خانه ای که باشد نه تنها خلاف مصلحت مردم عمل میکند.بلکه با برخورد سلیقه ای با یک صنعت سوداور خلاف مصالح اقتصادی کشور نیز عمل میکند. تازه اگر این رفتار ها و برخورد ها خلاف قانون نباشد.
به جاست که مسئولان نظارت بیشتری روی اینگونه تصمیم های فردی داشته باشند.
این صنعت میتواند جایگزین مناسبی برای ارز اوری به جای فروش نفت تحریم شده باشد.

Advertisements