نسل سريع !


نوه سيد احمد يك جغله بچه ! شده كلي صاحب تز ادعا! يعني شاهد ٤ نسل يك خلنواده باشي! سيد احمد كه هيچي بنده خدا زبان نداشت سيد حسن را هنوز به رسميت نشناخته! پسرش امد تو كار!

Advertisements

عاشورا


امسال گويا درگيري لشكرامام حسين با لشگريان يزيد به درازا كشيد .امام حسين تاساعت ٥شهيد نشده بودند. اگر اجازه دست مداح ها بود احتمالا امام حسين يكي دوهفته اي كامل تو ميدان جنگ ميماند. خلاصه حررسيد كربلا ديد عه هنوز جنگه . سناريو را دوباره خوند ديد سر وقت رسيده ناچار يك گوشه ايستاد تا مداح ها منبر را ترك كنند.

عاشورا


خدا را شكر حضرت امام حسين ساعت١٢ كشته ميشود جنگ تمام ميشود ملت به منزلشلن بر ميكردند. و داستان اين يازده روز مداحي كريمي هم خاتمه ميابد . پاييز امده و حسش ميكنيم

عصر تاسوعا


عصرتاسوعا بود جماعتي كه به امامزاده امده بودند سركردان در خيابانها بي هيچ وسيله نقليه عمومي كه انها را به مترو يا ترمينال اتوبوس ببرد.

عين سالن انتظار شستشوي جنازه در بهشت زهرا . جمعيت سرگردان

قطعا تا يك ساعت بعد نيمه شب به منزل نخواهند رسيد.

امشب فقط روضه است امام زاده شام نميده . فكر كنم تمام جمعيتي كه تهران مانده بودند را ناهار داده.

عزا داري هاي نزديك منزل صوابش كمتر است ايا؟

تصوير ان هم پريشاني و نگراني ادم هايي در صف يك كيلومتري نوبت ماشين از ذهنم پاك نميشود. هيچ ماشيني نبود قرارهم نبود به ان زودي ها برسد . تازه ظرفيت هر ماشين ده نفر كه ببشتر نيست.

رشوه


از خودم تعجب ميكنم . وقتي يك دروغ ميشنوم و عصباني ميشم. بهم ميريزم . بعد يك حق حساب گنده هديه ميگيرم و قطعا حرف هاي اماده كرده ام را بايد قورت بدم. انگار رانت خور شده باشم.

ازدواج جنتي


باورم نميشه از ازدواج جنتي تو وبلاگ ننوشته باشم.

چي فكر ميكرديم چي شد!اقا دامادشد! با اين تفاسير شاهد تولد نسل جديدي از دايناسور ها خواهيم بود. و فاتحه كمپين ياد اوري جنتي به حضرت عزراييل هم خوانده شد.

شركت مرك به مناسبت اين ازدواج خجسته يك كانتينر وياگراي دبل سوپربه رسم پيشكش براي داماد فرستاده شد. هرچند عده ايازحضور عزراييل در پشت پرده هاي اتاق خير دادند. اما عوامل پشت پرده اين خبر را قويا تكذيب كردند. پسر ايشان صبح با يك ديگ كاچي در حوالي منزل ديده شد اما مشخص نشد كاچي به دست چه كسي رسيد. اگاهان خبر از سفارش دوازده عدد شورت سفيد مامان دوز مجهز به پوشك به خياط دادند گفته ميشود تنبان ها را حضرت دايناسور براي ملاقات باعروس خانم سفارش داده بوده. شام عروسي سبك تدارك ديده شده بود. اماخبر از اماده كردن نان وحلوا محض احتياط ! هم داده شد. در انتها حضرت دايناسور با نشان دادن انكشت شصت پيروزي حق بر باطل را به دوستان ودشمنان اعلام كرد

ومن الله توفيق