عاشورا


امسال گويا درگيري لشكرامام حسين با لشگريان يزيد به درازا كشيد .امام حسين تاساعت ٥شهيد نشده بودند. اگر اجازه دست مداح ها بود احتمالا امام حسين يكي دوهفته اي كامل تو ميدان جنگ ميماند. خلاصه حررسيد كربلا ديد عه هنوز جنگه . سناريو را دوباره خوند ديد سر وقت رسيده ناچار يك گوشه ايستاد تا مداح ها منبر را ترك كنند.

Advertisements

عاشورا


خدا را شكر حضرت امام حسين ساعت١٢ كشته ميشود جنگ تمام ميشود ملت به منزلشلن بر ميكردند. و داستان اين يازده روز مداحي كريمي هم خاتمه ميابد . پاييز امده و حسش ميكنيم

عصر تاسوعا


عصرتاسوعا بود جماعتي كه به امامزاده امده بودند سركردان در خيابانها بي هيچ وسيله نقليه عمومي كه انها را به مترو يا ترمينال اتوبوس ببرد.

عين سالن انتظار شستشوي جنازه در بهشت زهرا . جمعيت سرگردان

قطعا تا يك ساعت بعد نيمه شب به منزل نخواهند رسيد.

امشب فقط روضه است امام زاده شام نميده . فكر كنم تمام جمعيتي كه تهران مانده بودند را ناهار داده.

عزا داري هاي نزديك منزل صوابش كمتر است ايا؟

تصوير ان هم پريشاني و نگراني ادم هايي در صف يك كيلومتري نوبت ماشين از ذهنم پاك نميشود. هيچ ماشيني نبود قرارهم نبود به ان زودي ها برسد . تازه ظرفيت هر ماشين ده نفر كه ببشتر نيست.

رشوه


از خودم تعجب ميكنم . وقتي يك دروغ ميشنوم و عصباني ميشم. بهم ميريزم . بعد يك حق حساب گنده هديه ميگيرم و قطعا حرف هاي اماده كرده ام را بايد قورت بدم. انگار رانت خور شده باشم.

ازدواج جنتي


باورم نميشه از ازدواج جنتي تو وبلاگ ننوشته باشم.

چي فكر ميكرديم چي شد!اقا دامادشد! با اين تفاسير شاهد تولد نسل جديدي از دايناسور ها خواهيم بود. و فاتحه كمپين ياد اوري جنتي به حضرت عزراييل هم خوانده شد.

شركت مرك به مناسبت اين ازدواج خجسته يك كانتينر وياگراي دبل سوپربه رسم پيشكش براي داماد فرستاده شد. هرچند عده ايازحضور عزراييل در پشت پرده هاي اتاق خير دادند. اما عوامل پشت پرده اين خبر را قويا تكذيب كردند. پسر ايشان صبح با يك ديگ كاچي در حوالي منزل ديده شد اما مشخص نشد كاچي به دست چه كسي رسيد. اگاهان خبر از سفارش دوازده عدد شورت سفيد مامان دوز مجهز به پوشك به خياط دادند گفته ميشود تنبان ها را حضرت دايناسور براي ملاقات باعروس خانم سفارش داده بوده. شام عروسي سبك تدارك ديده شده بود. اماخبر از اماده كردن نان وحلوا محض احتياط ! هم داده شد. در انتها حضرت دايناسور با نشان دادن انكشت شصت پيروزي حق بر باطل را به دوستان ودشمنان اعلام كرد

ومن الله توفيق

انتقام(روسپي)


ميگن انتقام غذايي كه سرد سرو ميشه!ميگن لذتي كه در عفو هست درانتقام نيست. نتيجه ميده كه انتقام لذت بخش هست.

موضوع زمان اين وسط درد ناك به نظر ميرسه. انتظار!زماني كه نه لذت عفو كردن را چشيدي نه لذت انتقام گرفتن را. نشستن رو اتش.

اين داستان ماست. داستان ادم هايي كه بخشيدن بلد نيستند. صبر سرد شدن ندارند . مثل مرغ سركنده خودشان را اينور انور ميزنند. نوعا هم بيشتر باعث ازار خودشان ميشن. بعد در نفش يك قرباني تمام عيار فرو ميروند . از عالم وادم ودنيا طلبكار و تلخ.

يك نگاه بنداز ببيني كجاي اين داستان قرار داري در قالب داستان تكرار مطلب ميكنم م.

دوستي تعريف ميكرد : خانمي گفته مچ شوهرش را در رختخواب با زني گرفته. قسم خورده انتقام ميگيره! از فردا شب رفته دور دور با هرمردي بهش لبخند زده خوابيده!!! از شوهرش انتقام گرفته! وسيله اي كه مال شوهره بوده چوب حراج زده عمومي كرده! البته به ما مربوط نيست!

زني كه درك ميكنه هويت مستقلي داره از اموال شوهر نيست و كالا ومال نيست . قطعا رفتار بهتري با خودش داره. حد اقل بدنش را واسطه و وسيله انتقام نميكنه!

در نتيجه كمتر هم مورد بي احترامي قرار ميگيره .

حالا هي تكرار كن به زندگيم احترام ميذارم ! از اين بستر به ان بستر! زندگي نمانده كه بهش احترام بگذاري ماكته! بايد به خودت احترام ميگذاشتي ! كه ان هم عزت نفس و شعور و صبر ميخواست. نداشتي. مرز بين خودت و زندگي را درك نكردي.

بدنت را به اشتراك گذاشتي!

فرق زن و كالا را درك نكردي .كالا شدي. يعني ظاهرت مهم شد ، زير القاب دروغين قايم شدي. متخصص! محقق،

و مثل هركالاي ديگري تاريخ مصرف پيدا كردي! سن! ومثل هركالاي ديكه اي زير يك سري توضيحات جا خوش كردي. دمده ! تاريخ مصرف گذشته. جواد،پلنگ، گشاد ،

هركي نظرش را درباره ات بيان كرد.

پروسه شادي نبايد باشه! هر دفعه يك قسمت از روح وجسم وجودت له ميشه! ميشي قرباني

ديگران شارلاتان بد ذات ! مقصر!و تو طفلك قابل ترحم قرباني.

براي ياد اوري حرمت زن به زنان جامعه . ياد اوري اين حرمت به زنان سرزمينم .به هر داستاني متوسل ميشوم. زن كالا نيست . انسان است حالا شما فكر كن چندبار به خاطر انتقام از ديگران خودت راتنبيه كردي. قرباني كردي؟