جنگ و پاییز


جنگ پاییز می ایند و میروند . بلاتکلیفی  ها می مانند. و ادم ها در این مقطع های سرگردان ، شکل میگیرند ، ظاهرا جشن رنگ است .در لباس مرگ هزاران برگ. عجول و گذرا با این فرق که طبیعت میتواند تخریب ها را ترمیم کند و انسان تا نسل ها گرفتار اسیب همان برهه گذرای بلا تکلیفی است. بی امید بی هدف بی مسئولیت. ادم های درگیر شده در جنگ ، دل نبستن را می اموزند. دل بریدن را میاموزند .بی ثباتی ، محور زندگی شان میشود . بی هدف بی امید بی فردا . مثل مردم درگیر انقلاب . مثل ما ، حاصل انقلاب و جنگ.

Advertisements