فاجعه فوجعه كرده. يعني سكته كرده. براش فاجعه اي اتفاق افتاده. قبلا ميگفتند فاجعه امروز سيستم قضايي كشور صداش ميكنند ****


گزارش يك قتل از پيش تعيين شده . نام كتابي از گابريل گارسيا ماركز است. داستانش روايت زندگي روتين ماست. همه ميدانند طرف دزده كلاه برداره خلافكاره. حقي داره ضايع ميشه . در سكوت تماشا ميكنند. تخمه هم باشه چه بهتر. نهايت حركتشون ، گر فتن حق حساب براي سرعت در ضايع كردن حق مردم است. ****

Advertisements