احساسم ترس بود و فرار. يك جور پت و پهني از ديدن عكس پروفاياش ، استرس ميكرفتم. انگار يك حادثه است. همين الان بايد محل را ترك كنم.

هرگز هم نه برخوردي داشتيم . و نه حرف سخني نه عمل خوب ويا بدي در حقم انجام داده بود.

انگار فركانس وجودش با فركانس وجود من همخواني نداشت. انرژي هامون نميخورد به هم . براي من يك جورايي عين قطب همنام دافعه ايجاد ميشد.

نمي دانم چرا هيچ دليل منطقي نداشت

اين داستان مال سالهاي گذشته است.

مردم مدلشون فرق ميكرد . حالا اينقدر مردم دعوا دارند باهم و از هم متنفرند. احاطه شديم ميان موج هاي منفي انرژي هاي نا مناسب . همش دعوا . نصيحت. دعا هاي كارما دار،مثل نفرين و غيبت و فحش . همه منتظرن صدا از كسي در بياد تيكه و باره اش كنند.

عكس را گاهي ميبينم . اون حس را ندارم . ترس و گريز و احتياط در كار نيست.انگار اون ادمي نيست كه قبلا بود پر از رنگهاي تيره، اخبار بد، تو اقيانوس افكار منفي بقيه گم شده و يا حد اقل قدرتش از دست رفته.

در سال نو ايكاش بانمي شه ها و نداريم ها ، نيستش ها و گير نمياد خدا حافظي كنيم. دنبال ميشه ها هستش ها خدا خيرتون بده ها باشيم

منتظر خير هاي خوب

Advertisements

سوفيا رولن


پيدا كنيد رابطه بين شهر داري و دختر هشت ساله و سوفيا لورن و علم الهدا را!!!

  • اهل بيت عزيز گاهي كانال را از جم كلاسيك بزنين رو جم جونيور. فقط سوفيا لورن ملعون گناهكار را مد نظر قرار ندن .با باب اسفنجي هم اشنا بشن .

دختران #خيابان انقلاب


درراستاي نه به حجاب اجباري دختر ها روسريشون را گل چوب ميكنند روي جعبه برق كنار خيابان مي ايستند. در همين راستاي نه و اينها دختره توليد روسري ميكنه ، تو تبليغ استوري اينستا براي شال ها ، ميخواد از قافله عقب نباشه مانتو را حذف كرده روسري ها را با بلوز شلوار نمايش ميده!

فاجعه فوجعه كرده. يعني سكته كرده. براش فاجعه اي اتفاق افتاده. قبلا ميگفتند فاجعه امروز سيستم قضايي كشور صداش ميكنند ****


گزارش يك قتل از پيش تعيين شده . نام كتابي از گابريل گارسيا ماركز است. داستانش روايت زندگي روتين ماست. همه ميدانند طرف دزده كلاه برداره خلافكاره. حقي داره ضايع ميشه . در سكوت تماشا ميكنند. تخمه هم باشه چه بهتر. نهايت حركتشون ، گر فتن حق حساب براي سرعت در ضايع كردن حق مردم است. ****