‏يك خانواده هايي تو امريكا هستند بچه هاشون براي سياستمدار شدن تربيت ميشن! مثل بوش مثل فورد و بقيه . تو ايران هم همين عمل انجام شه زياد بد نيست اقلا دونسل بعد سياستمدار هاي حرفه اي داريم


Advertisements