ازدواج جنتي


باورم نميشه از ازدواج جنتي تو وبلاگ ننوشته باشم.

چي فكر ميكرديم چي شد!اقا دامادشد! با اين تفاسير شاهد تولد نسل جديدي از دايناسور ها خواهيم بود. و فاتحه كمپين ياد اوري جنتي به حضرت عزراييل هم خوانده شد.

شركت مرك به مناسبت اين ازدواج خجسته يك كانتينر وياگراي دبل سوپربه رسم پيشكش براي داماد فرستاده شد. هرچند عده ايازحضور عزراييل در پشت پرده هاي اتاق خير دادند. اما عوامل پشت پرده اين خبر را قويا تكذيب كردند. پسر ايشان صبح با يك ديگ كاچي در حوالي منزل ديده شد اما مشخص نشد كاچي به دست چه كسي رسيد. اگاهان خبر از سفارش دوازده عدد شورت سفيد مامان دوز مجهز به پوشك به خياط دادند گفته ميشود تنبان ها را حضرت دايناسور براي ملاقات باعروس خانم سفارش داده بوده. شام عروسي سبك تدارك ديده شده بود. اماخبر از اماده كردن نان وحلوا محض احتياط ! هم داده شد. در انتها حضرت دايناسور با نشان دادن انكشت شصت پيروزي حق بر باطل را به دوستان ودشمنان اعلام كرد

ومن الله توفيق

Advertisements