ديوار


ترامپشون بلاخره مرز مكزيك را ديوار ميكشه ازتبهكار ها خلاص ميشه!اين عمل فقط تاريخ سناريو فيلم هاي هاليوودي به دوقسمت تقسيم خواد شد قبل ديوار كه پليس ها از مرز ميگذرند و چون تو مكريك هستند قدرت اعمال قانون ندارند و بعد از ديوار ،كه لابد كلافه پاي ديوارميتبيتند مجرم روي ديوار انگشت وسط را نشون ميده ،پليس هم به دستش را ميكنه لاي موهاش وبالا را تماشا ميكنه.

واما مافيا مواد مخدر و تبهكار ها از تونل هايي كه سالهاست براي اننقال ساخته ااندسيكار برگ به دست با يك بلوند بيكيني پوش ، امد و رفت ميكنند و كارشون را ازامه ميدن.

Advertisements