موسيقي


‏من واقعا هيچ اهنگي از اين اقاهه نشنيدم. يك سريا تو خانه ما گوش موسيقيشون خراب ميشه موزيك گزينشيه! اما همون سريا اندي گوش ميدن! اندي

Advertisements