استحاله


نسلي هستيم كه قبل از مرگ استحاله شديم . خودمن قبلا در دنيا جا نميشدم . الان در كمتر از ١٤٠ كاركتر خلاصه ميشوم.

Advertisements