تابستان


تابستان داره جمع ميكنه بره ، محرم صفر مياد.يك نفس جا ميدادي حدا جون

Advertisements

بهاره رهنما


حتما بهاره رهنما را تو لباس عروسي ديدين. دست مريزاد اقدام بسيار پسنديده و زيبايي بود. دمش كرم ، دست راستش به خاطر شجاعت و جسارتش ، زير سر تمام بانوان مطالقه ايراني.

ديوار


ترامپشون بلاخره مرز مكزيك را ديوار ميكشه ازتبهكار ها خلاص ميشه!اين عمل فقط تاريخ سناريو فيلم هاي هاليوودي به دوقسمت تقسيم خواد شد قبل ديوار كه پليس ها از مرز ميگذرند و چون تو مكريك هستند قدرت اعمال قانون ندارند و بعد از ديوار ،كه لابد كلافه پاي ديوارميتبيتند مجرم روي ديوار انگشت وسط را نشون ميده ،پليس هم به دستش را ميكنه لاي موهاش وبالا را تماشا ميكنه.

واما مافيا مواد مخدر و تبهكار ها از تونل هايي كه سالهاست براي اننقال ساخته ااندسيكار برگ به دست با يك بلوند بيكيني پوش ، امد و رفت ميكنند و كارشون را ازامه ميدن.

استيكر


استيكر هاي در جهت رواج چند همسري توليد شده. ادم را بيشتر ياد سكس گروپ و تريسام مياندازه! خوب بچه بسيجي مگه دل نداره؟ دلش سكس گروپ بخواد شايد! سكس گروپ اسلامي .پاك وحلال ، مشكلش چيه؟ زن هم كالايي هست كه عين ربات نه حقي داره و نه روح وعاطفه اي. بايد ازحماقتش بهره برد😈😈😈😈

در انتها


نسل منقلب ايران هم منقرض ميشود. حالا به غير ازجنتي (ع) دايناسورشون.استوره هاي كه انقلاب نازل كردند وارمانهاشون جواب نداد و كار امد نبود . يكي يكي از دنيا ميروند،ما مانديم و ميراث انقلاب و ژن برترشون. در همين راستا زهير مطهري ، نوه مرتضي مطهري پست كليدي كرفت. به قول خانم كولايي: جوان گراي به اين معني نيست كه فرزندان مسئولانومديران هميشگي ، صاحب مسئوليت شوند.

دهن بين


ادم دهن بين كسي است كه ميبينه نظر ديگران چيه به همون عمل ميكنه. اعتماد به نفس نداره كه خودش تصميم بگيره .