آبی


مدتها بود به هر کی رای میدادم انتخاب نمیشد . هر تیمی که طرفدارش بودم نمیبرد. امروز از ساعت دو تصمیم گرفتم پرسپوولیسی باشم . این شد که استقلال برد.  دنیای وارنه ایست همشهری

Advertisements