جامعه پزشک،تاجران جان ادم ها


خیللی ها شاید میدونند که دختر من یک مشکل ژنتیک داره که بیماری خیلی نادری هس شنبه دخترم گوش درد گرفت صبرکردیم بلاخره رفتیم بیمارستان ایرانمهر دکتر متخصص گوش ببینه  دکتر گفت چیزی توی گوشش هست باید یره اتاق عمل اورژانسی احتمال پارگی پرده گوش هست ۶۰۰ هزارتومان برای شستشوی گوش و بعدهم هزینه های عمل رفتیم شنوایی سنجی ، شنوایی خوب بود . و مرکز شنوایی سنجی شماره یک دکتر دیگر را داد. رفتیم  پیش دکترر دوم ، گوش ررا نعاینه کرد و همانجا با پنس یک حلقه مثل پشت گوشواره از گوشش دراورد مسئله حل شد،! به همین سادگی ومن حدس میزنم فنر کار دکتر طب سوزنی است که برای کنترل اشتها تو گوشش سوزن میزنه قرار شد بره نشان بده بپرسه . به بیمار به شکل اسکناس های جیبتون نگاه نکنید لطفا ادم باشید وجدان پزشکی داشته باششید

Advertisements