يلدايي


فكرش را كه ميكنم ميبينم چند مدل چاقوو كاتر و پوست كن عميقا زندگيمون رامتحول كرد البته استعدادش را داشتيم في البداهه  نبود

تا همين چند سال پيش يلدا يك هندوانه بود و يك مشت اجيل ،فكرو ذكرمون اين بود كه هندوانه قرمز درمياد يا نه نوعا هم شيرين ولي صورتي بود حتي مادر بزرگم از قبل خربزه هم نگهداشته بود برا شب يلدا. و با همين شاد ميشديم  يك كم دور هم بودن يك كم بيشتر  بيدار ماندن

.اينها بود تا معيار هاي ما از محتوي تبديل شد به ظاهر!

چند مدل كاتر و پوست كن اين تبديل را ظاهر كرد

تو خيابان  مدل هاي مختلف هندوانه ها و ميوه هاي تزيين شده را ميبينيم يلدا. ا جشن ميگيرند با طرح گل رز يا مري ميد پري دريايي و بته جقه! 

ميوه هاي بسيار زيباي به سيخ كشيده شده  شادي را توي دل ادم به رقص وا ميدارند همه چي قشنگ فشنگ

هندوانه ها سرخ سرخ  نتيجه تب رنگ دادن پاي بوته ها

گراميداشت جشن هاي سنتي مان زيباست قدم بزرگي كه از عزا داري هاي روتين ما را به سمت جشن گرفتن ميبرد . چه عالي ولي حيف كه در اين حركت بزرگ ظاهر بيشتر از محتوي حرف دارد

واين ظاهر جشن را از داخل مردم به سمت طبقه خاص هول ميدهد  اين ذهن مردم را خراش ميدهد ذهن جوانان و كودكان را چند وقت ديگريلدايي كه ديزاينر نيامده باشد هندوانه اش  را تبديل به باب اسفنجي كند كامل نيست

كسي  يادش نميايد كه سنبل يلدا كرسي بوده و مجمعه مسي و انار دون شده و هندوانه صورتي، و اجيل شيرين

 شب يلدا قسمتي از تجمل را زنده ميكند همراه با ديزاين هاي رنگارنگ  پري دريايي ود و باب  اسفنجي وروبان ترمه و هزينه 

اين كاتر و چاقو و  در راستاي همان  اختلاس هاي بزرگ همان  پديده شانديز همان نگرش احمدي نژادي كه كمر همت به نابود كردن طبقه متوسط بسته بود عمل ميكند

توجه بيش از حد به ظاهر ماجرا در قلب جامعه ارايش هاي افراطي زنان هرجايي را تداعي ميكند. همه چيز براي فروش همه  دوست داشتن ها دروغين همه ظواهر براي ساعتي.

يلدا را هرچه ساده تر و گرمتر برگذار كنيم 

Advertisements