عذر خواهي


يك مطلب در مورد لانتوري نوشتم  كامل نبود و پر از غلط تايپي منتشر شد متاسفانهً فيلتر شكن از كار افتاد و نشد ويرايش كنم  به خاطر ان متن نامناسب انتشارعذر خواهي ميكنم

بعدها كاملش را مينويسم و در وبلاگ ميگذارم

هر چند روزگار وبلاگها تمام شده

Advertisements