ساعتي چند


براي دخترك تعريف ميكنم كه دوستم كه در پروسه قهر واشتي و طلاق است جفت گوشي هاي شوهرش را گرفته و با بچه ها مرد را فرستاده بيرون

دخترك، دخترم ميپرسه؟ چيزي را كه ميخواسته پيدا كرده و اضافه ميكنه وقتي دنبال مچ گيري هستي حتما چيزي پيدا ميشه!

ميگم عكس از يك چت توي عكس هاش!

نوشته بوده سكس ساعتي چند؟

جواب گرفته بوده ساعتي٣٥٠

دخترك يك لحظه بهت زده ميمانه  اول با اعتراض ميگه چقدر سكس گرونه انگار الان ميخواد پولش را بده !!

بعد ميگه مگه سكس ساعتيه؟

من خودم واقعا فكر نميكردم سكس ساعتي باشه با اين حساب خانه هاي عفاف كه براي زائران همسر موقت استخدام ميكنند خيلي عالي ميگيرند!


بعد اضافه شد:

بگذريم كه رابطه يا زناشويي اگر به چك كردن تلفن و مچ گيري رسيد فاتحه اش خوانده است و مرد متاهلي كه با تن فروش قرار ميگذاره  چه مدل شخصيتي بايد داشته باشه و اصلا تگهداشتن همچين چتي بصورت عكس چه داستاني ميتونه پشتش باشه!

اما جدا از پرده دري هايي كه عرف شده خيلي زشته جماعتي كه خيانت ميكنند و طرف ديگر اعتمادش را از دست ميده و شكاك جلوه ميكه.

 

Advertisements