براي خاكي كه نديدم


فيلتر شكن را باز ميكنم اينجا كنار پارك به يادت مينويسم  .

انگار كه من همان دختر كوچك باشم و تو عشقم  همان حس از لابلاي شاخه هاي درختان تراوش ميكند

رير لب نجوا ميكنم كه خاكت هم  در دسترس نيست تا  بيام و به سبك فيلم ها برات درد دل كنم

زندگي كه بهم بخشيدي اميزه پيچيده اي بود از گرفتاري و غم وشادي كه هرچه جلوتر رفت قله ها تيزتر و سربالايي هاتند تر شد.

اين نه براي من كه رسم زندگيست

.  راستي پدر ميداني ؟ من هنوز نفهميدم كجاي اين داستان پيچيده امدن و رفتنم . تواخر فهميدي عاقبت  براي چه مي ايين و ناگهان رها ميكنيم نصفه و نيمه و ميرويم؟

برايم دعا كن پدر

روحت شاد و يادت همراهم

سالگرد رجعت پدرم امروز

Advertisements

جايزه جايزه


عرضم به حضورتون

ورد پرس نوتيف داده امار  وبلاگ امده پايين از ساعتي ٧٤ بازديد كننده رسيده به ساعتي صفر بازديد كننده

فيس بوك تلگرام و غيره كه وقت نمي ذارن برا مردم نانوايي محلمون هم كانال تلگرام زده جايزه هم ميده

مشورت كرديم سياست تشويقي بذاريم 

كلا از قديم گفتن بي مايه فطيره

در همين راستا هر شب يك تبلت و ماهي يك دستگاه اتومبيل پورشه٢٠١٦ براي خوانندگان  اين وبلاگ جايزه قرار دادم 

دوستان محترم منتظر اعلان برندگان جوايز در اين وب گا ه باشيد 

شايد اون برنده خوشبخت شما باشيد 

————–

چيه خوب رانت خواري كردن ميخوام براي خلاصي از عذاب وجدان با خوانندگانم قسمت كنم !

برتي رهايي از عذاب وجدان گاهي به جاي قيمه امام حسين  ، اتوموبيل پورشه هم كار ميكنه


ورد پرس ميگه

ديروز تولد وبلاگ بوده  من يادم نبود

تولدش مبارك

ماه


  
اين حس و حال من بود تير ماهي بودم و تير ماهي ها عاشق ماه هستند

مرتب راجع به ماه سوال ميكردم كه  ايا

 ماه پنير است چرا اين شكلي ميشود

مادرم هم  خيلي علمي توضيح ميداد كه  خير ماه يك كره است از خاك و من درخشش اش را ميديدم  و افسونش ميشدم

و باور نميكردم تا ان روز صبح زود كه بيدارم كردند تا ببينم كه انسان به كره ماه رفته

ماه بزرگ بود و خاكي بود و اصلا جالب و سحر اميز نبود  افسون ماه انروز  تمام شد لويي ارمسترانگ افسون كودكيم را بي رنگ كرد.

توي يوتيوب فيلم سفر انسان به ماه  است و افشاگري ميكند هنوز انساني روي ماه پياده نشده و انچه ما ديديم يك فيلم فيك بوده كه حتي پشت صحنه هم دارد

يك بار ديگر همه فانتزي هاييم بهم ميريزد 

باورم نميشود زير و رو ميكنم و رو به رو با دختر بچه اي ميشوم كه افسون ماه برايش فرو ريخته

بيشتر ناراحت اين هستم   كه ماه كودكيم  ازم  ربوده شد و يك حركت نمايشي سياسي قشنگترين قسمت  كودكيم  را ، روياي ماه را ، نابود كرد