عربستان› زامبي وtester


يك: رفتيم سفارتخانه را اتش زديم بعد اتش زدن سفارتخانه را محكوم كرديم 

بعد هم تشنه به خونشون شديم

(همسايه هاي سفارت ميگفتند سه روز قبل سفارت خالي شده ااتشزنها هم عربي حرف ميزدن)

دو: دقيقه به دقيقه  تو ماهواره تبليغ عطر ميكنند   ميري عطر را بخري فروشنده تستر نداره

اجازه تست هم نميده! اون همه هزينه دريغ از يك تستر

tester

سه:

در استانبول ميدان سلطان احمد  انفجار شده تركيه هم  صاحب مجاهدين خلق شد! تا بعدا در ورژن پيشرفته تر تبديل به داعش بشن.

و بلاخره 

زامبي ها خيابان هاي تهران را تصرف كردند!هر راننده يك زامبي!

Advertisements

سفارت خانه


تجاوز ، اعدام شيخ نمر، كشته شدن حجاج ،از بين رفتن و گم شدن حجاج ايراني خيچ توجيه مناسبي براي حمله به سفارت عربستان نيست

حمله به سفارت هميشه باعث ضرر مادي و معنوي به كشور  ايران شده ولي هرگز حمله كنندگان به سفارتها در ايران محاكمه و دستگير نشده اند .

اين يعني حريم و سياست بين المللي براي ايرانيان محترم نيست

بديهي است كه حمله كنندگان مزدور  هستند و بديهي است از منزوي شدن ايران سود مي برند 

و سوال اينجاست كه حقوق  اين جماعت خود جوش از كجا تامين ميشود ؟ دولت موازي ؟ موساد ؟ انگليس؟ يا عربستان؟ كدام پولدار  و خراج تر  هستند؟

به هرحال براي دولت  و دولت هاي بعد بهتر است كه اين منبع خراج را پيدا كند.  

پيدا و پنهان


و پنهان هميشه ما را كنجكاو و پي گير ميكند شايد براي همين تركيبي  وجود دارد به نام اسرار الهي. و رايج است كه دانشمندان واقف به علوم خفيه مطالبشان را به صورت معما بيان ميكرده اند ! كه مثلا افراد خاصي متوجه شوند درست است مه همه علوم به درد همه نميخورد ولي چه اصراري هست كه  تحقيقي انجام گيرد علمي بوجود بيايد و به شكل معما مطرح شود و در دسترس نباشد

همين دو خطي كه اينجا مينويسيم هر كس برداشت خودش را دارد و گاهي كاملا برعكس انچه من منظورم بوده .

انسان كنكاش جستجو  را دوست دارد حل معما خوشحالش ميكند و راز برايش كشش دارد 

به هرحال حقه هاي وجود دارد كه ما را به زندگي  علاقمند كند زندگي پيچيدگي خاص خودش را دارد   و ما در تمام عمر دنبال پيدا كردن اين  راز پنهان و پيدا   فكرمان در گير است

در حالي كه بايد  خيلي ساده باشد ما به حل كردن معما  علاقمنديم ودوست داريم زندگي معما باشد تا با حل كردن ان كاري انجام داده باشيم