پديده النينو


با يك سرچ به اطلاعات خوبي در باره النينو ميرسيم  نه صحبت منفي ٤٥ درجه است و نه بقيه شايعه ها البته ممكنه زمستان سردتري در پيش باشه و خبر خوب اين است كه پشت ان پانزده سال پر باران هم در پيش است كه با مديريت اب شايد از بي ابي خلاص شويم اين استنباط من بود از خواندن نزديك ده مطلب در باره اين پديده.اما مطلبم اين نيست مطاب من علاقه جامعه است نسبت به پخش كردن خبر بد  خدا را شكر هيچ شايعه خوبي هم پخش نمي شود مبادا كسي خوشحال شود  شايعه هايي كه مركز پخششون بي بي خانم بود كه از دختر خاله همسايه شون نقل ميكرد در صف نانوايي و قصابي و بقالي منتقل شده روي گوشي هاي موبايل بدون  منبع و لينك حتي همان دختر خاله همسايه اسمي ازش به ميان نمياد

يكي معلوم نيست چي ميزنه از كدام ساقي  گردن شكسته اي جنس بنجل ميگيره حاصل حرف هاي پامنقليش  نوشته هاي اي بدانيد و اگاه باشيد دنيا اخر ميشود درشبكه هاي اجتماعي است

قبل از فوروارد  كردن مسبج ها كمي فكر و گاهي يك سرچ  لطفي است كه به خودمان و ديگران ميكنيم 

Advertisements