دستفروش هاي مترو


بلاخره بساط دست فررش هاي مترو را جمع كردند و با اين كار معيشت را براي يك عده اي سخت تر كردند  

سامان دهي در كشور ما يعني يك عده ماموريت بگيرند با زور وكتك بگير و ببند و حركات هجومي يك به اصطلاح خودشون مشكلي را حل كنند از ياد نبريم .  دستفروشي در مترو نتيجه  درصد بالاي بيكاري در جامعه است.

دستفروشي زنان در يك محيط زنانه در مترو يم سري امنيت هاي شغلي را براي زنان ايجاد ميكرد كه در محيط هاي بيرون امكان ايجاد و تضمين ان نيست

شايد  دستفروشي در مترو هم ميشد يكي از جلوه هاي مملكت ما براي جلب توريست! به هر پديده اي از جهات مختلف مي شود نگاه كرد .

دستاويز جمع اوري دست  فروشان مترو ادعاي مافيايي بودن و كاناليزه بودن دست فروشان مترو بود يعني شخص يا اشخاصي جنس دست دستفروشان ميدادند براي فروش و سود خود را ميبردند يعني با سرمايه خود براي  عده اي كار فراهم كرده بودند كه اگر از طريق قانوني انجام ميشد كار افريني نام مي گرفت. و سامان دهي اين بار ميتوانست طريق ديگري داشته باشد . يعني به جاي بگير وببند شركت يا ارگاني سرمايه اي براي فراهم اوردن اجناس فراهم ميكرد واين فررشندگان كه نوعا خانم هم هستند پورسانتي يا ماهيانه بي هيچ پيش شرطي ( تحصيلات، سن ،مليت ، سرمايه) استخدام ميكرد .

يا ريس اين شبكه مخوف مافيايي دستفروشان را وادار به ثبت شركت  ميكرد و داستان از مافيايي بودن بيرون ميامد 

 هيچ دستفروشي  از كار در مترو ثروتمند نشده است فقط مشكل اين  است چون روي اين كار ماليات پرداخت نميشود  غير قانوني محسوب ميشود كه البته اگر ماليات هاي قانوني به ان اضافه شود قيمت اجناس بيشتر ميشود و قطعا فروش هم پايين ميايد 

اي كاش سامان دهي  به جاي بگير و ببند در اين يك مورد راه حلي مهر اميز و منطقي بود و عده اي بيكار نميشدند 

دستفروش مترو قطعا جيب بر نيست براي جيب بري بايد باري سبك و امكان فرار وجود داشته باشد و كسي كه   زحمت كار در مترو را بر خود هموار ميكند خود را شرافتمند تر از ان ميبيند كه به جيب بري و دزدي   گدايي روسپيگري روي بياورد. 

Advertisements

اعترافش كمي مشكل است اما


اعترافش مشكل است . اما به اين سن رسيده ام و نميدانم با ادم هاي بيشعور ؟ بي ادب نفهم چي كار كنم . سكوت كنم و كلاس خودم را با سر به سرشان گذاشتن پايين نيارم؟ نديده بگيرمشان تا با همه جهلشان دوباره رفتار هاي زشتشان را تكرار كنند ؟ 

يك جواب دندان شكن كه خوب هم بلدم بدهم بشينن سر جاشون اقلا دلم خنك شه؟ 

ميگن ادم خشمگين ادم ترسيده است  شما همان رفتاري را داشته باشيد كه با يك ادم ترسيده داريد

نوشته اند بحث كردن با ادم احمق شما را در حد ان ادم پايين مياورد 

راستش  را بگويم دلم يك جر وبحث اساسي ميخواهد دلم خنك شود 

هرچند نه ان ادم درست ميشود نه اتفاق خاصي مي افتد 

من هم خر ادم كن محله نيستم 

يك دوستي دارم كه متاسفانه در زندگي قبليش گوسفند بوده فكر كنم

البته ميمون چون كارش تقليد است هرچند ميمون يك كم هوش دارد 
خلاصه ماندم سرگردان اما يك روز بلاخره ميرسد 

بازي


بازي دوست دارم اما مجازيش اش را 

كندي كراش و پركر انلاين بازي ميكنم . تو پوكر بلوف ميزنم همبازي هاي مجازيم را به بازي ميگيرم انها همبازي هستند و مسلط به حقه هاي پوكر

يك بازيهايي هم هست بازي مرد و زن  قهراشتي شوخيهاي رابطه  و سكس . اينها بازي رابطه هستند.كاربردشان همانجاست بازي قهر و اشتي بازي دلبري خيلي هم خوب سر جاش 

اما هر بازي اي سر جاي خودش باشد همانطور كه سكس خارج از رابطه شدني نيست تجاوز است همانطور هم ناز كردن قهر و اشتي بازي ناز كردن در معاشرت دو همجنس جايي ندارد 

كدام زني در دوستي  با زني ديگر حوصله بازي قهر و اشتي بازي نازك كردن و ناز خريدن دارد 

من كه ندارم ؟  بي حوصله بودنم بي حرصله گي است  سر دردم حكما سر درد است ناراحت شدنم ناراحت شدن است و بهبازي گرفته شوم  بهم بر ميخورد جمع ميشوم مچتله حتي

رفتارمان  با ادم درون رابطه با ادم هاي ديگر بايدفرق داشته باشد  توقع نداريد كه ديگران با ناز و ادهايي كه شما براي ادم رابطه تان داريد كنار بيايند  و بپذيرند  

هر بازي اي در جاي خودش شيرين است 

پديده النينو


با يك سرچ به اطلاعات خوبي در باره النينو ميرسيم  نه صحبت منفي ٤٥ درجه است و نه بقيه شايعه ها البته ممكنه زمستان سردتري در پيش باشه و خبر خوب اين است كه پشت ان پانزده سال پر باران هم در پيش است كه با مديريت اب شايد از بي ابي خلاص شويم اين استنباط من بود از خواندن نزديك ده مطلب در باره اين پديده.اما مطلبم اين نيست مطاب من علاقه جامعه است نسبت به پخش كردن خبر بد  خدا را شكر هيچ شايعه خوبي هم پخش نمي شود مبادا كسي خوشحال شود  شايعه هايي كه مركز پخششون بي بي خانم بود كه از دختر خاله همسايه شون نقل ميكرد در صف نانوايي و قصابي و بقالي منتقل شده روي گوشي هاي موبايل بدون  منبع و لينك حتي همان دختر خاله همسايه اسمي ازش به ميان نمياد

يكي معلوم نيست چي ميزنه از كدام ساقي  گردن شكسته اي جنس بنجل ميگيره حاصل حرف هاي پامنقليش  نوشته هاي اي بدانيد و اگاه باشيد دنيا اخر ميشود درشبكه هاي اجتماعي است

قبل از فوروارد  كردن مسبج ها كمي فكر و گاهي يك سرچ  لطفي است كه به خودمان و ديگران ميكنيم 

از نا نوشته ها


١- خارخاسك هفت دنده دفتر خاطرات بچگي اش را تو وبلاگش باز نويسي ميكند 

هرچند خنده دار است اما حس خوبي ندارم از خواندنش انگار يواشكي ميخوانم 

حس ميكنم ان دختر نوجوان كه حالا زن بالغ و موفقي است به سخره گرفته شده

٣-گاهي هم جواب هاي دندان شكني دارم 

اما ميدانم هرجايي جاي گفتن /نوشتن نيست!

ادم ها به زودي به همه خودشان را نشان ميدهند و به همان نسبت ارزش؟ اعتبار؟ احترام؟ كسب ميكنند 

٣- اين يكي از يك دوست روس است و راست هم هست

زنان فرشتگاني زيبا رو و زيركند 

در بهشت هر زني جهنمي هستكه روحت را به اتش ميكشد

با اينحال 

اگر قرار است عمرت دو روز باشدبگذار كه در دستان هوس الود زني باشد 

كه زندگي را همانطور كه هست عرضه ميكند

عشق و ناكامي با هم و اين يعني تمامي زندگي 


  1. ديشب توي كوچه يك خانمه جيغ داد راه انداخته بود يك كلمه فحش و بد بيراه هم رد بدل نشد حرفش  اين بود كه همسايه ها بدانيد تو  اين خانه يك زن شوهر دار است كه مرتب شوهر من را ميكشونه اينجا

شوهرش هم انجا بود و در ماشين را باز كرد خانم را كرد تو ماشين خانم هم از در ديگه پياده شد و فرياد را ادامه داد دست اخر  پليس امد

چرا واقعاام لبخند بزرگمان را  جمع جورنميكنيم با وجودداشتن خانواده باز دنبال معاشرت  خصوصي با  ادم هاي تازه ايم؟ چرا اگر از رابطه ناراضي هستيم تمام نمي كنيم و رابطه موازي را شروع ميكنيم چرا به مصلحت خودمان  فكر ميكنيم و روح و روان ديگران را ازار  ميديم  

زن يا مرد خيانت ديده گلوله اي سهمماك از خشم است مثل بهمن  فرود ميايد و سرماي  خشم درونش  قادر است همه چيز را نابود كند

به ديگران هم بيانديشيم