اند با كلاسي 


تو اين فيلم هاي تركي خانمه ميره يك سلموني شيك وقت گير نرين كار را هم لازم داره ارايشگر ميگه خوش امدين بفرماييناينجا ميري يك سلماني كثيف قراضه مشسته داره مگس مي پرونه انچًو چكه با ٩٠ قلم ارايش ميپرسه وقت گرفتين

البته وقت هم گرفته باشين فرق نميكنه بعد يك عالم معطلي و صحبت با تلفن و موبايل چك كرد اينستا و ايميلش خرامان مياد تا ابروت را برداره بهت ياد اوري كنه كه پوستت شفاف نيست كرم هاي معجزه گر داره موهات بده تقويت كننده و …..

بعد هم يك صورت حساب بده دستت قيمت خون پدرش

ال با كلاسي. بد بختمون كرده 

Advertisements