خاله خاله بازی در خانه مردم.


عالیجناب حسن روحانی صحبت به پیاده روی ظریف که رسید قهر کرد و جلسه را ترک کرد. این یعنی تنها گذاشتن ظریف .
تو این خانه ملت هم یک سری ادم هستند که ادم باید نصف شب لنگه جوراب بوگندو بکنه تو حلقشون خفه بمانند.
اینقدر سود تحریم ها برای یک عده بالاست که حاضر نیستند مرد م یک لقمه نان . پنیر گچی سبد کالا از گلوشون پایین بره.
اگر گریه سود داشت. زار زار گریه میکردم. برای طرز فکر نمایندگان مردم.

پ.ن قهر کردن روحانی از مجلس نبوده به هر حال در اصل موضوع فرق نمیکنه. اشتباه نوشته بودم بدینوسیله عذر خواهی میکنم.

Advertisements