اورده اند کهانسان به دلیل بد شانسی سرطان میگیرد.


به افتخار خبر هایی که یک ساعت بعد به خاطر بازار ارز تکذیب میشوند. مثلا خبر توافق هسته ای.
به افتخار خبر هایی که دل ادم را راحت و یا ناراحت میکنند
مثلا سرطان بیشتر به دلیل یک بد شانسی در تکثیر سلول اتفاق می افته سه چهارم سرطانها اینگونه اند. ربطی به سیگار ندارد.
به افتخار نتایجی که میشه از این خبر ها گرفت. کارتل های تولید سیگار روابطشان با سیاستمدارن بهبود میابد.
اینکه تمام سیاست دنیا روی یک سری روابط سیاسی و روابط و مسایل مادی دور میزند خیلی نا عادلانه است.
در نهایت اینکه هر ادمی تکلیف سلامت ماندن خودش را بهتر از دیگران تشخیص میده.

همه چیز های لذت بخش گناه هستند و همه خوراکی های دوست داشتنی بی ماری زا یا سرطان زا.

عزراییل بی کاری یک لحظه بیا اینجا کارت دارم.

Advertisements