یلدا


در تیره ترین شب سال سیاهی را به دست طلوع مهر میسپاریم مقدم سپیده را گرامی میداریم و به نور و صبح برکت میاندیشیم. باشد که برای ملتمان میلاد میترا الهه نور و روشنایی شب یلدا برکت و شادی به همراه اورد.

Advertisements