شب هایی قیمه ای


این شبها بیشتر به شبهای زولبیا بامیه میخورد تا قیمه. ای کاش یک بار تو زمستان مارمضان بیفته به عاشورا عصر های تو هیئت چایی بدن با زولبیا بامیه.
———-
حقوق مداح ها در این ده شب هر دوساعت مداحی سی میلیون تومان است شبی چند منبر هم میزنند. هیچ خطری هم نداره من اگر جای بسیجی های اسدی پاش بودم اعتراض میکردم به حقوق ماهی ده میلیونم . تازه ممکنه گیر بیفتن دست مردم سورنگ اسید را ازشون بگیرین بپاشن به هر چی نا بدترشون. البته حقشون همینه.
_____________
با این موزیک هایی که هیئت ها پخش میکنند ادم هوس میکنه ایکس بزنه بره وسط هد بزنه. یک بار امتحان کنید بیشتر از عرق جواب میده.

Advertisements