شاید اسدی پاش خود شمایی


خوب اسید پاش هم پیدا شد یک دکتر استاد دانشگاه با کروات و اط اعضای ارشد وزارت بازرگانی بود اما بسیجی نبود
اقای محسن رضایی خبر گذاری شما چرا؟ حالا ایسنا یک مشت بچه ریزن.
توجه داشته باشین هر خانم بلوندی و یا هر اقایی با کروات که عکس تو فیس بوک داشته باشد ممکن است فردا پس فردا عکش به عنوان اسید پاش غیر بسیجی در خبر گزاری ها پخش شود. شاید اسید پاش خود شمایی خجالت بکش خوب

Advertisements