فتنه یا امام جمعه


امام جمعه اصفهان بعد از داستان اسید پاشی حرف هاش را پس گرفته و از رئوفت صحبت کرده. واقعا وقتی ان بالا هستین نمیتوانید یک نوشته داشته باشید از روی ان صحبت کنید وقتی جامعه را خوب میشناسین میدانید افراطی زیاد دارد. به هر حال تیم برسی به فاجعه اسید پاشی در اصفهان تشکیل شد. اما مسئولیت مستقیم این حمله ها متوجه همین منبری هاست. دوم
امام جمعه مشهد در سخنان این هفته گفته روحانی ای که سیاسی نیست انگل اجتماع است.
چند تا طلاب خانه ببخشید حوزه علمیه دور وبر خانه ماست دوتا از این طلبه ها که به عمامه نرسیده بودن از حوزه در امدند یک کرمی افتاده بود به من که بهشون بگم خجالت نمی کشین میرین انگل اجتماع میشین.؟
حالا بعد معلوم میشه این اسید پاش ها نفوذی بودند یا از طرف امریکا یا از طرف اسراییل یا از طرف اصلاح طلب ها.
حالا ببینید.

Advertisements