کوبانی


کوبانی در مقابل داعش ایستاد. زنان کوبانی مردانه جنگیدند و به مردان فخر فروختند.
نوشتم دلم میخواست در کوبانی متولد شده بودم همانقدر ازاده.

مد نظرم ازادگی است نه امکانات و جنگ. اگر در کوبانی به زنها به جرم لباس و زن بودن اسید پاشی میشد عکس العمل مردم کوبانی چه بود

امروز دیگر کوبانی نه

داعش نه

زنان اصفهان . زنان ایران.
مذهبی های افراطی بزودی این عده معدودی که مسلمان مانده ان را هم مرتد میکنند. خلاص.
ما ایران را بدون مقاومت به داعش واگذار کردیم.ایا/. بدون اینکه مقبره ها و حرم ها ویران شود؟
مگر داعش چه میکند. بازار برده فروش ها هم به زودی در میادین شهر بر پا میشود شاید ان روز باور کنیم.

بار اخر که حجوم همه جانبه تحت پوشش نهی از منکر به زنان تحمیل شد پشت پرده اختلاس ها و بابک زنجانی در جریان بود. حالا ان یورش و تذکر به اسید پاشی رسیده پشت این پرده چیست که مردم ایران باید سر گرم باشند. باز هم نگران ها میخواهند از ادامه تحریم سرمایه به جیب بزنند این بار شاهد چی خواهیم بود؟

Advertisements