رقابت


در حال تجربه یک رقابت شدید در  تند روی بین داعش و پیشوایان مذهبی کشور مان هستیم . تمام نگرانیم اینه که داعش کم بیاره .

Advertisements