زن کیهان به دست


زن گفت قراره بد حجاب ها را بگیرن.

خوب شد این کلمه بد حجاب اختراع شد.
روسریش را عربی بسته بود همچین عزم رفتن به  بهشت را داشت که نگو.
گفتم خدا خفه شون کنه.
گفت بگذار روزنامه اش را نشانت بدم.
گفتم لازم نیست به فلان شماره کلمه یا زینب را بفرست عضو شو . اما قانونی نیستند.
گقت اینجوری که میای بیرون چهار تا ادم خارج رفته!! که نگاهت نمی کنن عمله ها نگات میکنند.این شان زن مسلمان ایرانی نیست.گفتم شان زن مسلمان ایرانی گونی است.»انگار برای من مهمه که کسی نگاهم کنه یا نکنه یا مردم کوچه در موردم چی فکر میکنند.» انها فکر خودشان را میکنند و فکر دیگران را نمیشه کنترل کرد.

 

تا وقتی معیار ما زنان ادم خارج رفته و عمله است. و تا وقتی در طرز فکر مان مهم است که دیگران نگاهمان بکنند یا نکنند. واینقدر به زن نگاه جنسی داشته باشیم .  گونی هم بکشیم سرمان و دوتا سوراخ جای چشم باز کنیم. و  فکر کنیم  هنوز سکسی به نظر میرسیم یا نه ان گونی هم برای شانمان زیاد است. یا بر عکس وقتی با استفاده از انواع اریش های موقتی و دایمی پروتز و عمل زیبایی و ساختن رنگین کمان روی صورتمان احساس مهم بودن بکنیم گونی هم از شانمان زیاد است.  تحمیل هایی که به مرور به ما شده از ما زنها انسانهایی ساخته که حد وسط نداریم. یا از این ور پشت بام میافتیم یا از ان سمتش.

دوستی اشاره به یک خانم تاتو کرده گونه گذاشته کرد و پرسید این شوهرش ازش نمیترسه حالا اون هیچی زنشه . بی چاره همسایه ها چه گناهی کرد ه اند.

 

و تا وقتی روی مرد به شکل حیوان ضعیف النفسی نگاه کنیم که به بادی بند کمرش شل میشود و یا وامصیبتا اسلام میشود . گونی هم برای شانمان زیاد است.

مرد بودم به این همه توهین اعتراض میکردم که اینقدر جنس مرا حیوان صفت و بی جنبه می دانند.
مانتوم جلو باز بوئ .از پیاده روی سه ساعته می امدم ودوتا دستم پر بود از بار سنگین و هوا هم خیلی گرم بود از ان روز های داغ تابستان.
نمیشه اینها که میخوان برن بهشت ما را نخوان با خودشون ببرن.

گاهی فکر می کنم اینهاییکه اینقدر در مورد مذهب مو از ماست میکشن  یک بند سر سجاده و زیر حجاب سفت و سخت هستند چه بار سنگینی از گناه را حمل میکنند که خودشان را نمی توانند ببخشند.

 

 

Advertisements