ساخت و ساز ها


این روز ها بازار ساخت و ساز برج های مسکونی در محله ما بسیار گرم است. از طرفی تهران با کمبود اب رو بروست.
و از طرف دیگر سازمان اب مردم را به صرفه جویی قطره ای اب تشویق میکند.
موضوع اینجاست مردم یا بخش خصوصی. سازمان اب تعرفه های زیادی از ساختمان های در حال ساخت میگیرد.
شاید بهتر بود که کنترل بیشتری روی ساخت و ساز ها و در این فصل خشک تا رسیدن باران صورت میگرفت البته که بخش خصوصی دچار ضر و زیان بسیاری میشود.
و اما این وسط ضرر ما غیر از فشار کم اب و ترافیک سنگین سر وصدا وخاک قطع شدن اینترنت هم بود.
اینترنت وایر لس روی ساختمان 6 طبقه به علت ساختمانهای بلندتر در نقطه کور قرار گرفت. واز کار افتاد حالا هزینه هایی که برای انتن وایر لس و غیره کرده بودم هیچی.
از دوشرکت هم زمان انیترنت وایر لس گرفتم در نتیجه اینتر نت وصل شده اما دوتا هزینه مودم روی دستم ماند.
البته میگویند شرکت دوم چون نصب نکرده هزینه ها را پس میدهد.
گفتم ضمن چس ناله دلیل به روز نشدن وبلاگ را هم بنویسم.
بلاخره اینتر نت دار شدم.

Advertisements