بزودی.


بزودی پشت بسته قرص های ال دی و اچ دی می نویسند. استفاده از این قرصها  برای جلو گیری از ازدیاد نسل خلاف قوانین جمهوری اسلامی است پیگرد قانونی دارد.

 

 

 

Advertisements