حالا وقتش است که امام زمان را صدا کنیم.


خبر
تردد موتور سوار هایی با پرچم داعش در بانه.
چه ایرانی تند رو باشند چه از داعشی ها طرز فکر خطر ناکی را با خودشان در سرزمین ما حمل میکنند.

Advertisements