روزنامه فروشی


امروز دم دکه روزنامه فروشی افغانیه امد از روزنامه فروشی پرسید ابجو نداری.
:0
توقع داشتین جلو من بگه دارم؟ اما اگه میگفت.
_____________
در میکده بستند خدایا مپسند
که در گاوداری را بگشایند.
انهم گاور داری باشیر غنی شده و با روغن پالم سفارشی.
______________
حال ادم های که بورسیه سفارشی گرفتن . هم اون موقع که بورسیه را گرفتن هم حالا که لو رفته سفارشی بوده.

Advertisements