پرواز به مقصد ملکوت اعلی.


اخرین فروند از 8 فروند هواپیمای 140 ساخت ایران ؟واقعا؟ سقوط کرد.
این هواپیما گنجایش حمل 48 مسافر را داشت.
دست اندر کاران امید وارند پس از این هوا پیمایی بسازند با گنجایش 240 نفر که توانایی تولید 240 نفر شهید در یک نوبت را داشته باشد. بدیهی است که بلیط این هواپیما شامل هزینه کفن و دفن و ابتیاع قبور در بهترین محل خانوادگی حتی  را شامل میشود
بعد از گذشتن سی سال از جنگ تحمیلی و کمبود شهید این امر شدیدا ضروری به نظر میرسد و دستور کار ان  گزینه روی میز است. امید است با این اقدام عقب افتادن کشور از تولید شهید نسبت به بقیه کشور های اسلامی جبران گردد.

شهیدان زنده اند الله واکبر. و شهید شمع تاریخ است.

ضمن ابراز همدردی و تسلیت با باز ماندگان این سانحه هوایی.

Advertisements