خشونت بر علیه زنان


وقتی مطلبی در مورد زنان و خشونت مینویسید به خاطر داشته باشید جدا کردن جنسیتی زن از مرد و زن را موجود دوم شمردن حتی از جانب دفاع از حقوق زنان نوعی خشونت بر علیه زنان است. زن و مرد هر دو انسان هستند.
……..
اینکه یک قالب درست کنی و بزور بخواهی انسانی را در ان جا سازی کنی شدنی نیست.
………
فیلتر شکن برای به روز کردن وبلاگ کار نمیکرد. امروز اتفاقی کار کرد. و تمام مطالبی را که در نظر داشتم بنویسم با دیدن صفحه پیشخون از ذهنم پرید به همین سادگی.

Advertisements