وای اگر از پس امروز بود فردایی


همین چند صد کیلو متر این طرف تر یا انطرف تر در جهان اسلام اخرین دین اخرین پیامبر الهی عقایدی رایج است که مو بر تن هر مسلمانی سیخ میکند البته اگر هنوز کسی مسلمان و پیرو حضرت میحمد ختمی مرتبت باقی مانده باشد.
حنفی ها حنبلی ها را قبول ندارند حنبلی ها وهابی ها را قبول ندارند. وهابی ها طالبان را قبول ندارند طالبان طائف را قبول ندارد و این دار دسته اهل سنت هیچ کدام شیعیان را مسلمان نمیدانند و کافر حربی میدانند. یعنی چند صد کیلومتر ان طرف تو ای خواهر شیعه برادر شیعه کافر حربی محسوب میشوی و خونت مباح است حال اگر خونت ریخته نمیشود به دلیل جریانی است که دنیا را اداره میکند و به ان سیاست می گویند.
واما………ماه رمضان ماه جشن مسلمین و به اصطلاح ماه مبارک است و عبادت است . و این عبادت روزه و جشن است.
این که چرا دین ما این همه حاشیه و شاخه پیدا کرده و این گونه ریش ریش شده بحثی است که در سواد من نمیگنچد. همه هم خود را محق میدانند.
از اول فرا گرفته ایم در ماه مبارک تهمت نزنیم دروغ نگوییم ناسزا نگوییم خوش اخلاق باشیم تمرین صبوری کنیم به خدا و پیامبر دروغ نبندیم و نوع اوری دینی نکنیم. تا روزه قبول شود روزه فقط گرسنگی کشیدن و بو دادن نیست.
صحنه اول.
مرد روزه است با همسرش بحث میکند بحث به توهین افترا و کتک کاری میکشد چندین جای زن کبود میشود. تقبل الله حاج اقا.
صحنه دوم.
زنی دیگر روزه است چادر مشکی سر کرده از کفین و گردی صورت هم فرا تر رفته حجاب من دراودی فقط یک چشمش از زیرچادر پیداست. در خیابان در سر و کمر دختر جوان میکوبد که از نظر او مانتو روسری حجاب نیست. تقبل الله حاج خانم. دستت بشکند انشا الله
روزه هایتان قبول یادتان باشد چند صد کیلومتر ان طرف تر شما با همین ریش و پشم چادر مشکی کافر حربی محسوب میشوید.
کافران حربی هم اینگونه از دستورات دینی شان سرپیچی نمی کنند.
حرفی هست. حرمت اون چادر سیاه را نگهدارید. دستان بشکند و گرسنگی تان را بکشید و پیش وچدان خودتان سر فراز باشید.
تقبل الله.
دختر ی که نوشتم دختر خودم بودم بدون ارایش و کاملا ساده با مانتو روسر مشکی
زن کتک خورده داستان هم دوستم است که کبودی پایش اعصابم را خورد میکند.
قدیمی ها یک چیزی میگفتند مشت نشانه خروار است. کچا رفتند مسلمانان بی ریا و واقعی . زیر کدام تردید و خود پسندی دفن شدند که اخلاق روزه داری به اینجا کشیده شده.

Advertisements