فوتبالی


پوف!!!!
از نشانه های جمهوری اسلامی این است که تیم فوتبالش هرگز به مرحله دوم صعود نمیکند.
نه به کیروش مربوط است نه به تیم
قبلا نگفته بودند فوتبالیست ها نماز شب بخوانند برنده میشن. خوب نخوندن دیگه

Advertisements