قانون و قانون در لفافه


نمی توانی قوانین خودت را داشته باشی وقتی قانون گزار رسما برای تو قانون تعیین میکند. هر انسانی باید قوانین را رعایت کند. یا از قانون پیروی کند. و سلام
اما این قانون گزار هم باید حدی برای خودش تعیین کنید.
وقتی در کشوری روابط در رختخواب نوع پیشگیری و زمان خوردن و خوابیدن و نوع لباس و پوشش را قانون  مو به مو تعریف میکند. بدیهی است قانون شکنی برای ان مردم عادی میشود و نمیشود انتظار داشت  مردم قوانین راهنمایی رانندگی و قوانین مدنی و قوانین اخلاقی  و قوانین حقوقی را درست اجرا کنند یا جدی بگیرند. از بالا تا پایین .
برای همین قانونی به نام حقوق بشر نوشته شده تا حق و حقوق هر انسانی وحد و حدود دولت ها و مجلس خط کشی شده باشد.

Advertisements

فوتبالی


پوف!!!!
از نشانه های جمهوری اسلامی این است که تیم فوتبالش هرگز به مرحله دوم صعود نمیکند.
نه به کیروش مربوط است نه به تیم
قبلا نگفته بودند فوتبالیست ها نماز شب بخوانند برنده میشن. خوب نخوندن دیگه

مملکت امام زمان


در مملکت امام زمان زیادند خانواده هایی مثل ما که سر فوتبال کانال سه شان کارتی میشه برای دیدین فوتبال به دکه روزنامه فروشی و نگهبانی و قصابی و سبزی فروشی مراجعه میکنند.
د

راننده کار درست


از نشانه های یک راننده ماهر آن است که وقتی عابر پیاده روی خط عابر دید پاش را بگذار رو گاز مبادا عابر ردشه.
محض اطلاع غرض شد.
البته دست به بوق بودن تو لاین دیگه رانندگی کردن از راست سبقت گرفتن هم نشانه مهارت و رانندگی بیست است.
ذکاوت و مهارت و شعور این جور راننده ها قابل تقدیر است.

نبودم این روز ها میرم مهر شهر چترم را خانه دوستان باز میکنم. رنگ و روم هم باز میشه بر میگردم.و البته نت وموبایل هم تعطیله

مینیمال مثلا


بد ترین مفاهیم را میشود در ابرو مندانه ترین کلمات پیچید و بیان کرد.
امام نازلی
برای یاد اوری. یک زمانی مینیمال هم مینوشتم.