شوهر گم شده


محل اتاق ارجاع مجتمع قضایی قاضی کشیک.
یک خانم با یک بچه چهار ساله جلو میز قاضی
سلام امدم اعلام کنم که شوهرم گم شده.
قاضی سرش را بالا میگیره و خانم را نگاه میکنه. میگه یعنی چی گم شده؟
میگه چهل و هشت ساعته رفته بیرون هیچ خبری از ش نیست. موبایل هم جواب نمیده. من چی کار کنم؟
قاضی : دعواتون شده اختلاف دارین
خانم : بلی.
قاضی برو بشین خانه میاد.
خانم اقای قاضی نه الان من چی کار کنم
قاضی یعنی ادم دزدی شده باشه. ؟
خانم : نمیدانم.
قاضی ادم دزدی شده باشه بهت خبر میدن.
می خوام اعلام کنم مفقود شده.
قاضی تو این زمان کم نمیشه اعلام مفقودی کرد برو بشین خانه میاد.
خانم من جواب پدر مادرش را چی بدم بلکه بلایی سرش امده باشه. تصادف کرده باشه
قاضی : بلایی سرش امده باشه خبر میشی برو بشین خانه میاد.
خانم: میخوام ببینم کجاست.
قاضی کلافه سرش را بلند میکنه یک نگاه به صف بلند ارباب رجوع میاندازه. کمی کلافه میگه
حالا میخوای پیداش کنی چی کارش داری.
خانم: بچه بهانه میگیره
قاضی : برو بشین خانه میاد.
خانم اگر مرده باشه چی
قاضی خبرت میکنند.
اگر از ایران رفته باشه چی.
قاضی خانم برو عقد نامه ومدارک شناسایی بیار .فردا مینویسم بری از فرودگاه سوال کنی.
خانم مدارک شناسایی دارم همراهم کارت ملی کارت نظام پزشکی
قاضی : نه عقد نامه میخوام من ازکجا بدانم زنشی
خانم خوب زنشم این هم بچه اش.
قاضی خانم یک اقایی بیاد بگه من شوهر این خانم هستم در باره اش محل اقامتش به من خبر بدین من باید ادرس شما را پیدا کنم بهش بدم برو عقد نامه بیار بنویسم
به نظر میامد خانم عقد نامه نداشت. 😐

Advertisements