از این پس هفته مد تهران به جای هفته مد میلان.


محض خنده
یک سری میزنیم به اختتامیه جشنواره مد دهه فجر.لباسهای خانم ها دیگه حرفی ندارم. انواع چادر های عربی با مغزیی هایی به رنگهای مختلف. حتی لباس ملی با مغزی و لاجوردی

http://pendar.com/story/closing-of-fajr-fashion-festival

Advertisements