هواپیما گم شده و حاشیه ها


امروز مسئولان مالزی مسیر داستان را به سمت هواپیما ربایی سوق داده اند. همان که از اول دنبالش بودند. سوالات من
230 نفر در هواپیما بوده اند. اگر بنا به گفته مالزیای ها هواپیما ربایی انجام گرفته باشد این یک هفته شکم این ملت را با چی سیر کرده اند.شاید هواپیما ربا هییتی بوده میخواسته خرج بده.
مسلما هواپیما جایی به زمین نشسته چرا هواپیما ربا ها تعلل میکنند و خواسته های خودشون را از دولت مالزی یا چین یا هرکجای دیگه نمیخواهند.
چرا هیچ گروه ترو ریستی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته . معمولا تا حالا باید گروهی خودش را مطرح میکرد . چیزی که تو دنیا فراوان است گروه و گروهک تروریستی.
هوایپما ربایی دانش و برنامه ریزی میخواهد. یکی وسط زمین و هوا تصمیم نمیگیره حالا دور همی یک هواپیما بدزدیم. از دیوار خانه مردم هم میخوان بالا برن دو روز تحقیق میکنند.

کسی به خاطر اینکه هوس ادم کشی کرده باشه هواپیما نمی دزده راه های اسانتری هم هست. چون مسلما خودش هم با هوایپما سقوط میکنه. معمولا بمب گذاری میکنند خواسته مطرح میکنند. بعد بمب را خنثی میکنند.

به هرحال یا خودشون منگولند یا ملت را منگول گیر اوردن. افسانه این هواپیما تا ابد به شکل راز میمانه. چه بهتر که این وسط افکار را به سمت هواپیما ربایی که موضع نقص فنی و کوتاهی را منتفی میکند سوق بدهی. تازه دوتا ایرانی که خیلی تصادفی عکس هاشون هم فتوشاپ شده با پاسپورت جعلی سوار هواپیما شدن. افکار عمومی هم که ضد ایرانی ها چی از این بهتر.

Advertisements