ملیت ایرانی تو جهان نقش زن بودن تو ایران را گرفته.


یک هوایپما سقوط کرده
هواپیما دویست تا مسافر داشته دو نفر ایرانی پاسپورت دزدی داشتند.
خراب بودن هواپیما مست بودن خلبان نقص فنی هواپیما کوتاهی مسئولان شرکت هواپیمایی همه افتاد گردن اون دوتا ایرانی که به خاطر اینکه ویزا لازم نداشته باشند پاسپورت خریده بودند.
تو اون دویست تای دیگه مشکلی نبوده؟ نکنه به خاطر پاسپورت جعلی ها خدا غضب کرد هوایپما سقوط کرد.
واقعا ایرانی ها باید یک کمپین راه بندازن از اژانس مالزیایی که این را اعلام کرده شکایت کنند به سازمان ملل . خوب دوتا ایرانی هم تو هواپیما بودند. ملیت دلیل محکومیت است؟ کسی تو ملیتش در بدو تولد تصمیمی گرفته.
وقتی سیل وزلزله را میاندازن گردن بد حجابی زنان کسی چیزی نمیگه.
عادت به سکوت میکنیم.

این داستان همانقدر توهین امیز وبی منطق است که بلایای اسمانی و ندانم کاری ها بی احتیاطی ها در مقابل طبیعت را به حجاب زنان ربط دهند.
ملیتمون در جهان نقش زن بودن در ایران را گرفته . در هر صورت محکومی وقانونی حمایتت نمیکنه.
و احمقانه ترین قسمتش ایرانی ها یی هستند که به جای دفاع واستدلال سرشون را برای پذیرفتن همه اتهامات خم میکنند. استدلال کنید . اخر از این خنده دار تر داستانی میشه . دونفر ایرانی تو هوایپما بودن همون دوتا سقوط هواپیما را باعث شدن.
و احمقانه تر از اون هم مسئولان ماهستند که فکر میکنند اگر حرف نزنند همه فکر میکنند لالند. شما بگذار دوساعت از ناپدید شدن هوایپما بگذره بعد بگو سیاست شیطان بزرگ امریکاست. سکوت کن.

Advertisements