اقایون خوش اوازه ایرانی


تو پوکر داشتم با یک اقایی چت میکردم. پرسید ایرانی هستی شوهرت دوتا زن داره!!
خوش با حالتون اقایون ایرانی چه اوازه ای در دنیا به هم زدین. !!
من هنوز تو اون خیال بودم که خارجی ها با توجه به اگهی های ماهواره ای فکر می کنند که مرد های ایرانی مرد های چاق و کچلی هستن که ناتوانی جنسی و الت غیر استاندار دارند و در سر رویای مهاجرت به استرالیا و کانادا را میپر ورانند.
:)))

Advertisements