تجارتی به نام زندگی


تو سرز مینی زندگی میکنم که زندگی تجارت است. همیشه باید حساب سود و زیانت را بکنی. یک زمانی اینجوری فکر نمیکردم.فکر میکردم باید خوب زندگی کنی اگر توی زندگی تنش است . باید برطرف بشه و حق یک انسان این است که زندگی ارامی داشته باشه.ارام و شاد. الان اما فکر میکنم ادم باید حساب سود و زیانهاش را بکنه کاری که خودم هرگز نکردم . نمیگم پشیمانم یا ای کاش کرده بودم. اما متوجه شدم همه نمی توانند پای عکس العمل کار هاشان بایستند و بیشتر صدمه میخورند.
دوستم روی وایبر زد که از زندگی خسته شده شوهرش رو اعصابش است. تا کی ادامه بده این همه زن بیوه زندگی میکنند خوب من هم یکیش
براش نوشتم ندیده اش بگیر . دوست پسر بگیر.
این روزها خیلی درگیر اختلافات خانوادگی یکی از دوستام بودم و لطمه بدی خوردم. دقیقا مصداق مثل زن و شوهر دوا کنند ابلهان باور کنند بود. حیلی بد وسخت بود و تازه یک کم حس های بدش داره از زندگیم دور میشه و زندگی خودم را میکنم.
تازه اون داستان تمام شده بود بیست و چهار ساعت هم نگذشته بود که این یکی شروع کرد.
وقتی ادم نمیتوانه تغییر را توی زندگیش بپذیره . باید به همان زندگی ادامه بده. وقتی زنی براش سخته از خانه بزرگ ماشین مدل بالا ویلای شمال و امکانات امنیت و رفاهی که زندگی مشترک در اختیارش گذاشته دست بکشه بهتره بشینه و تحمل کنه. هر چیزی هزینه خودش را داره.
وقتی از کسی که توی زندگیت همسرت بوده وهمه راه وچاه های تو را بلده دشمن بسازی باید مراقب ترکش هاش باشی. طبعا انفجار بدی است.
باید بشینی حساب کتاب کنی. شاید به همین نتیجه بی شرمانه برسی که بهتره از موقعیتم استفاده کنم و ندیده اش بگیرم هم خودش و هم کارهاش و احتمالا خیانتش را و دوست پسر بگیرم بی حساب شم. این به مراتب کم هزینه تر از ساختن یک دشمن از همسر و جنگیدن در همه جناح هاست. ادم حساب و کتابش باید درست باشه.
حالا که ولنتاین نزدیکه بهتره جنگ ها را به این بهانه با یک هدیه کوچک به اتش بس تبدیل کرد.
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
امسال یک هدیه خیلی قشنگ و دوست داشتنی برای ولنتاین گرفتم. حس خوبی داشت. امید وارم ولنتاین خوبی داشته باشید.
عشق نیرویی است که غیر ممکن را به ممکن تبدیل میکند. عشق یک حادثه یا تصادف نیست. عشق مانند هر فضیلت دیگر بدست اوردنش زحمت دارد. نگهداشتنش به ممارست تلاش نیاز دارد. مثل موسیقی و مثل نقاشی حتی صخره نوردی.

Advertisements