موج سرما


الان که من نشستم توی خانه و به سبک زنهای صدا وسیمایی روسری بستم سرم یک موج بزرگ سرما کشور را گرفته حتما میدانید. خبر لمس شدنی است. و خیلی شیک هیچی جواب نمیده. ژاکت و شلوار جوراب و کفش و بلوز یقه اسکی وی ک پانچو هم روش.
حالا اینکه مشکل همه مردم است. اما مشکل مردم شما ل دومتر برفی است که امده. و برق که قطع شده اب هم به دلیل مشکل برق قطع شده. از اون بدتر اب معدنی شیشه ای سه هزار تومن و شمع دانه ای چهار هزار تومن است. توی صدا وسیما پخش شد.
یعنی هم شهری به هم شهری رحم نمیکنه.
شمع بی قابلیت برای فرار از تاریکی. تازه ما امار قیمت چراغ گرد سوز و چراغ نفتی را نداریم.
موضوع ان شمع و یا قیمتش نیست. موضوع همدلی است که از بین رفته.

Advertisements