مکارم‌شیرازی: با وجود اینترنت، ماهواره و موبایل تمام مفاسد دنیا را می‌توان در خانه جمع کرد

پاپ فرانسيس: اينترنت هدیه ای از جانب خداست ……..

 ……….

نکنه خدای اونها یکی دیگه است

 

Advertisements