حمایت از حقوق مردان


چند روز هم هست مد شده از حقوق مردان توی وبلاگ ها دفاع میکنند. خیلی هم خوب.

در جامعه ای که معیار ها  درست نیست. انتظار ها هم غلط است. در جامعه ای که اساس و بنیان مسئولیت ها روی ظواهر و جنسیت قرار گرفته زن و مرد به خاطر انتظارات فوق بشری زیر فشارند.

بلی وقتی زن قراراست  اشپز هیلتون نیویورک  باشه و هیکلش  وقیافه اش هم کم از مدل های رنگارنگ روی جلد مجله های فشن نداشته باشه و مثل مامان فدا کار باشه . مثل خاله مهربون باشه. مثل وزیر اقتصاد مدیریت خرج خانه را بکنه.

 

مرد هم  خیلی پارامتر ها را باید داشته باشه.  همان هایی که دوستان تو وبلاگ هاشون نوشته اند.

در یک جامعه متعادل وقتی زن و مرد با درامدی که به تنهایی میتواند یک زندگی را بگرداند  و حقوق برابر اجتماعی زندگی میکنند این توقع ها و معیار ها هم نیست.

 خواستم یاد اوری کنم. 

اعتراض خانم ها به خاطر حقوق نا برابر و قوانین نا کافی حمایتی است . نه به خاطر ظاهر و اخلاق بالا و پایین اقایان . اعتراض خانم ها به خاطر استفاده اقایان از حق شرعی تنوع طلبی شان زیر سایه قوانین مصوب است.

هرچند اقایان با ظاهر خانم ها خیلی اهمیت می دهند.

اعتراض خانم ها به خاطر حق نا برابر ارث است. فاجعه یک هشتم هوایی از شوهر. .به خاطر نصف سهم پسری  ارث والدین… و به خاطر قانون تعدد زوجات   و حق صیغه یا معشوقه قانونی اقایان. نه به خاطر بد اخلاقی های هر از گاهی.

اعتراض خانم ها به بی اخلاقی است.

 

Advertisements