حاج محمود کریمی


دیروز بعد هزار روز رفتم توییتر. دیدم که فالوئر حاج محمود کریمی هستم. من فالوئر ایشان هستم ها ایشان من را فالو نکرده. چه روزی هم که رفتم تو توییتر.
چه داستانی هم که بود. محمود نیامد تفنگدار نیامد.
ایشان از مداحان اهل بیت مورد توجه حکومت هستند و طی یک داستان هفت تیر کشی وسط شهر دیروز اسمشان سر زبانها بود.
حالا شاید هم یکی از بچه ها اسمش را دیروز تو توییتر عوض کرده بوده. خدا میدانه. من که حلقه دوستهای فیس بوک واینستا گرام و توییتر و پلاسم تقریبا یکی است.
از خودم نا امید شدم با این سلیقه ام

Advertisements