اینده نگر باشید.


پانصد هزار تومان دستمزد برای خواندن هفت رکت نماز مغرب واعشا در مسجد. از همین مسجد گدایی ها ها نه مثلا مسجد ارک شهر یا مسجد امام شهر. دستمزد هر اخوند است به غیر از در امد های دیگر. مثل محضر داری و وکالت و تدریس و خمس و زکات و غیره.
من اگر بچه دیگه ای داشتم بدون تردید میفرستادمش حوزه علمیه. به جای اینکه اینهمه برای دانشگاه این ور اب و اون ور اب و کلاس کنکور و غیره هزینه کنم. تازه این همه هم بچه را در بهترین سال های زندگیش تحت فشار نمیگذاشتم که رشته خوب قبول شه تهران قبول شه دانشگاه خوب قبول شه. حالا ارشیتکت و مهندس عمران نه اخوند. اون که پول بیشتری در میاره و کار کمتری انجام میده اینده اش هم معلومه مهمه.
هیچ هم لازم نبود که ریاضی مهندسی 2 و مکانیک خاک و سازه های بتنی را را پاس کنه. بعد هم بشینه تازه ماکت بسازه ………..
بزودی مدارس دولتی میرن زیر نظر حوزه بسیار هم خوب فکر عالی است. بچه ها ممکنه یک سری بلا ها سرشون بیاد اما اینده شون تامینه.
از من میشنوین بی خودی بچه ها تون را نذارین مدرسه غیر انتفاعی. تازه ما هم به خاطر اینکه بچه مون اون موقع دانشگاه قبول شه گذاشتیمش یک مدرسه دو نبش مذهبی. همون که از توش وکیل و وزیر در میاد. سه تا کوچه اونور مدرسه پارک میکردم که اولیا مدرسه نفهمند چادر و مقنعه سرم نمیکنم.
چه مصیبتها که کشیدیم خدا میداند.

Advertisements